Eurooppa yhtenäistyy – myös sosiaalisessa liikkuvuudessa

Kirjoitin Heta Pöyliön kanssa Talous & Yhteiskunta -lehteen ylisukupolvisesta sosiaalisesta liikkuvuudesta. Yksi jännittävimmistä havainnoista oli sosiaalisen liikkuvuuden konvergoituminen Euroopassa: maista on tullut entistä vahvemmin toistensa kaltaisia siinä, miten vahvasti perhetausta selittää omaa asemaa yhteiskunnissa.

Abstraktimme:

“Sosiaalinen liikkuvuus mittaa, missä määrin vanhemman ja lapsen sosiaaliset asemat poikkeavat toisistaan. Korkea sosiaalinen liikkuvuus kertoo yhteiskunnan avoimuudesta ja sen puute, sosiaalinen periytyvyys, on yksi tärkeimmistä eriarvoisuuden mittareista. Tässä artikkelissa tarkastellaan sosiaalisen aseman periytyvyyttä European Social Survey -aineistolla. Tulokset osoittavat, että perhetaustan vaikutus lapsen sosiaaliseen asemaan on heikentynyt ajan mittaan, etenkin Suomessa. Sukupuolten väliset erot liikkuvuudessa ovat pienentyneet, mutta vanhemmat vaikuttavat lasten asemaan etenkin koulutuksen kautta.”

Koko juttu

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s