Keskiluokka ei voi kadota

Tämän päivän Hesarissa kirjoitetaan keskiluokkaisten ammattien katoamisesta, ks. http://www.hs.fi/talous/Keskiluokan+ty%C3%B6paikat+katoavat+biteiksi/a1390767423539

Juttuun sisältyy yksi perustavanlaatuinen logiikkavirhe: keskiluokka, sellaisena kuin se jutussa ymmärretään, ei voi määritelmänsä mukaan kadota.

Jutussa lähdetään etenkin taloustieteissä usein seuratusta ajatuksesta, että keskiluokkaa ovat keskituloisissa ammateissa olevat. Keskiluokaksi määritellään tällöin yleensä tulojakauman keskiosaan kuuluvat vaihtelevin kriteerein; esimerkiksi keskimmäisiä tulodesiilejä tai +/- 60 % mediaanituloista ansaitsevat ammatit. Sitä, mitä tällä tarkkaan ottaen nyt tarkoitetaan, ei ainakaan nettiversiossa paljasteta.

Oletetaan ensin mainittuun tapaan, että keskiluokkaa ovat esim. 60 % niistä ammateista, jotka ovat lähimpänä työssäkäyvien keski- tai mediaanituloa. Ne ammatit, jotka aiemmin kuuluivat tuohon keskiryhmään, olisivat jutun perusteella siis katoamassa. Tästä kuitenkin seuraa, että kun keskiluokkana ymmärretään jollakin tapaa fiksattuna osana tulojakaumasta, keskiluokkaan joko  a) tulee uusia ammatteja tai b) sinne jäävien ammattien osuus työssä olevista kasvaa.  Keskiluokka ei tällöin voi kadota, vaan keskiluokkaan kuuluvat ammatit muuttuvat.

Jos keskiluokka määritellään ammattiryhmäkohtaisten tulojen suhteena mediaanituloihin (esim. edellä mainittu +/- 60%), keskiluokkaan kuuluvien osuus voi myös pienentyä. Käytännössä kyse on kuitenkin silloin tulonjaon muutoksesta, joka voi tapahtua monilla, eriarvoisuuden kannalta jopa päin vastaisilla tavoilla. Keskiluokan koko voi vaihtua niin pieni- kuin suurituloisten osuuden kasvusta johtuen tai myös molempien osuuden kasvaessa. Tällöinkään keskiluokka ei voi silti kadota, koska mediaanituloisiin kuuluu väkisinkin jokin tietty ryhmä.

Keskiluokan katoamisen sijaan havainto viittaa oikeastaan yksinkertaisesti tulojakauman venymiseen. Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kannalta olisi olennaista tietää, mistä tämä johtuu: siitä, että osa keskiluokasta suhteellisesti köyhtyy, osa rikastuu tai että tapahtuu niin köyhtymistä kuin rikastumista. Mutta tätä voi tarkastella paljon suoremmin tulonjakotilaston avulla tekemättä kierrosta ammattien kautta. Seuraavia tuloksia tulojakotilastosta odotellaan maaliskuussa.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s